អ្នករៀបបន្ទប់ – Room Attendant

យើងត្រូវការជ្រើសរើស អ្នករៀបបន្ទប់ – Room Attendant ចំនួន១នាក់ ភេទប្រុស ឬស្រី។

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកដាក់ពាក្យ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយប្រវត្តិរូបសងេ្ខបបិតរូបថតមកជាមួយផង។

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖
លេខទូស័ព្ទ: 078 808 111 និង 012 801 502
អ៊ីមែលៈ hre@hotelcambodiana.com.kh និង hr1@hotelcambodiana.com.kh
៣១៣ ផ្លូវស៊ីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ ខ័ណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ
023 426 288 រួចបន្តទៅកាន់លេខ 764 ឬ 626

សូមអរគុណ!

Other Careers:

Promotions

Khmer New Year Special Offer at Physique Club

Khmer New Year Special Offer

Coffee-and-Croissant-special-thumb

Coffee & Croissant Special