អ្នកប្រចាំការនៅអាងហែលទឹក (Pool Attendant)

យើងត្រូវការជ្រើសរើស អ្នកប្រចាំការនៅអាងហែលទឹក ( Pool Attendant ) ចំនួន ១នាក់ ភេទ ប្រុស/ ស្រី

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

  • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានសុខភាពល្អ
  • មានការព្យាយាម, អត់ធ្មត់ និង ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

  • ទទួលបានអាហារ ២ពេល ក្នុង ១ថ្ងៃ តាមវេនការងារ
  • ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ
  • ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រង និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកដាក់ពាក្យដោយភ្ជាប់មកជាមួយប្រវតិ្តរូបសង្ខេបដោយមានបិតរូបថតមកជាមួយ

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖

  • លេខទូរស័ព្ទ៖  012 76 48 36 ឬ 023 426 288 រួចបន្តទៅកាន់លេខ 764 ឬ 626
  • អ៊ីមែល៖ hre@hotelcambodiana.com.kh និង hr1@hotelcambodiana.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន៖៣១៣ ផ្លូវស៊ីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ ខ័ណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ

សូមអរគុណ!

Other Careers:

Promotions

Pizza by the pool2-3

Breeze Pizza & Beer

Web

Cambodiana Bestseller