ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (Air Conditioner)

យើងត្រូវការជ្រើសរើស ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់(Air Conditioner) ចំនួន១នាក់ ភេទប្រុស។

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស : 

  • មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានសុខភាពល្អ
  • មានការព្យាយាម អត់ធ្មត់ និង ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបានពីសណ្ឋាគារ៖

  • មានអាហារ២ពេលក្នុង១ថ្ងៃ តាមវេនការងារ
  • ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ
  • មានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
  • និងមានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកដាក់ពាក្យដោយភ្ជាប់មកជាមួយប្រវតិ្តរូបសង្ខេបដោយមានបិតរូបថតមកជាមួយ

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖

  • លេខទូរស័ព្ទ៖ 078 808 111 និង 012 76 48 36 ឬ023 426 288 រួចបន្តទៅកាន់លេខ 764 ឬ 626
  • អ៊ីមែល៖ hre@hotelcambodiana.com.kh និង hr1@hotelcambodiana.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន៖៣១៣ ផ្លូវស៊ីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ ខ័ណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ

សូមអរគុណ!

Other Careers: