ផ្នែកសន្តិសុខ (Security Guard)

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានសុខភាពល្អ
 • មានការព្យាយាម, អត់ធ្មត់ និង ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • និសិត្សដែលកំពុងបន្តការសិក្សា ឬទើបបញ្ចប់ថា្នក់មហាវិទ្យាល័យ ហើយពុំទាន់មានបទពិសោធន៍ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
  ឲ្យដាក់ពាក្យ

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អសមរម្យ (Competitive Salary)
 • ផ្តល់ជូនអាហារពីរពេលក្នុងមួយថ្ងៃ (Meal Allowance)
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ ២៨ថៃ្ង ក្នុង១ឆ្នាំ (Public Holiday)
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១៨ថ្ងៃ ក្នុង១ឆ្នាំ (Annual Leave)
 • ច្បាប់ពេលមានជម្ងឺ (Sick Leave)
 • ច្បាប់ពេលសម្រាលកូន ៩០ ថៃ្ង (Maternity Leave)
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេស ៧ ថៃ្ង (Special Leave)
 • ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ ២៤ម៉ោង (Insurance Coverage)
 • កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ (Annual Staff Party)
 • ខួបកំណើតបុគ្គលិក (Staff Birthday Party)
 • ឯកសណ្ឋាន និងការបោកគក់ផ្តល់ដោយសណ្ឋាគារ (Uniform & Laundry)
 • ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យា (Severance Pay)
 • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលការងារ (Training Opportunity)
 • បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% គ្រប់ការទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មផ្សេងៗ ក្នុងសណ្ឋាគារ (Special Discount 30%)
 • ទទួលសេវាថែទាំសុខភាពពីគិលានុបដ្ឋារបសសណ្ឋាគារ (Infirmary Service)

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់មកដាក់ពាក្យដោយភ្ជាប់មកជាមួយប្រវតិ្តរូបសង្ខេបដោយមានបិតរូបថតមកជាមួយ

សម្រាប់ព័ត៏សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖

 • លេខទូរស័ព្ទ៖  078 808 111 ឬ 023 426 288 រួចបន្តទៅកាន់លេខ 764 ឬ 626
 • អ៊ីមែល៖ hre@hotelcambodiana.com.kh និង hr1@hotelcambodiana.com.kh
 • អាសយដ្ឋាន៖៣១៣ ផ្លូវស៊ីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ ខ័ណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ

សូមអរគុណ!

Other Careers:

Promotions

Pizza by the pool2-3

Breeze Pizza & Beer

Web

Cambodiana Bestseller